Ağ Çözümleri

Ağ Yönetimi

Yönetilebilir Olun Maliyetleriniz Azalsın...

Ağ yönetimi ürünleri bir ağın çalışabilir ve verimli uygulanması için en uygun maliyetli ürünleri sunar. Bu araçları kullanarak ağ mimarilerinin uygulanmasını hızlandırabilir ve ağ işlemlerinize farklılaştırılmış bir değer kazandırabilirsiniz.

Yeni ağınızı uygulamaya başladıktan sonra, ağı çalışır durumda tutmak ve mevcut olan en iyi araçları kullanmak için OYAK Teknoloji yanınızda.
  • Yönetilebilir,
  • Denetlenebilir,
  • Kolay entegre olur.
Teknoloji ve Hizmet sağlayıcı bir firma olarak OYAK Teknoloji, sadece müşteri ihtiyacına yönelik uygun ekipmanın belirlenip kurulması değil, ihtiyaçların belirlenmesi aşamasından, kurulan ağın yaşatılması ve geliştirilmesine kadar tüm konularda hizmet vermektedir. Bu amaçla tasarımdan desteğe aşağıdaki adımlar izlenmektedir:
  • Analiz ve ihtiyaç belirleme: Sağlıklı bir altyapının dizayn edilmesi, kurulması ve işletilmesi doğru durum analizlerinin gerçekleştirilmesine bağlıdır ilkesi ile ihtiyaçların belirlenmesi, mevcut durum analizleri, saha keşifleri, müşteri istekleri doğrultusunda saha ekiplerimiz ve çözüm danışmanlarımız tarafından titizlikle gerçekleştirilmektedir.
  • Tasarım: Gerçekleştirilen keşif ve analiz çalışmalarının ışığında yapısal kablolama, geniş/yerel alan ağı tasarımı, wireless ağ tasarımı, sistem odası tasarımları çözüm danışmanlarımızın liderliğinde gerçekleştirilmektedir. Çözüm önerileri ise fiyat/performans analizleri müşteriler ile karşılıklı görüşülerek sunulmaktadır.
  • Kurulum: Konusunda yetkin ve sektörel sertifikasyonlara sahip Proje Yöneticileri’nin liderliğinde hazırlanan ve müşterilerimiz ile önceden görüşülerek kararlaştırılmış Proje Planları çerçevesinde yurt sathına yayılmış kurulum ekiplerimizle gerçekleştirilmektedir. Kurulum sonrası tüm testler ve devreye alma çalışmaları ile proje kabullerinin gerçekleştirilmesi de Proje Planı çerçevesinde yürütülmektedir.