Yazılım

E-Defter

OYAK Teknoloji  E-Defter Çözümü
OYAK Teknoloji ‘nın geliştirdiği “platform bağımsız e-defter” uygulaması bir ya da birden fazla (türde) ERP paketi ile bütünleşik çalışabilmektedir.

Platform bağımsız e-defter uygulaması ile ERP (iş yazılımı) bağımsız e-defter projeleri yapılabilmektedir. Muhasebe sisteminde kullanılan ERP paketi bağımsız veri alma ya da doğrudan entegrasyon yöntemleri kullanılarak GİB tarafından istenilen e-defter kayıtları oluşturulmaktadır.

OYAK Teknoloji E-defter çözümü ile ;
 • İç denetim imkanı
 • İç onay mekanizması
 • Süreç akışındaki darboğazların giderilmesi
 • Etkin ve hızlı uyarlama
 • Özel sıkıştırma algoritması ile etkin saklama
 • Farklı ERP paketleri ile doğal entegrasyon
 • Enterprise Document Processing (EDP) ile belge sayısallaştırma ve e-arşiv uygulama zemini
 • Microsoft SQL, Oracle veritabanı desteği
 • Güncel ve ileri teknoloji bileşenleri
 • EDI dönüşümleri ve entegrasyonları
 • Senkron veya Asenktron davranış biçimi ile ikincil arşivleme desteği
 • Müşteri isterlerine özel hazır ve değiştirilebilir raporlar
 • Web tabanlı, platform bağımsız, yer bağımsız ve html 5 uyumlu zengin ara yüzlü uygulama
 • HSM veya USB mali mühür desteği
 • Saklamacı kuruluş yetkisine sahip ortamlara güvenli veri transferi

Sağlanmaktadır.