Yazılım

E-Arşiv

 
OYAK Pazarlama’nın özel entegratör olarak geliştirdiği, farklı ERP sistemlerine ve faturalama süreçlerine entegre edilebilen, ERP bağımsız e-arşiv çözümü ile Oypa, E-Arşiv uygulamasına kayıtlı ve özel entegratörlük yöntemini tercih etmiş olan mükelleflerin;
  • Elektronik ortamda fatura üretme ve bu faturaların çıktısını alarak veya elektronik olarak göndererek karşı tarafa iletme ve kendilerinde kalması gereken nüshaları da elektronik olarak arşivleyebilme olanağı sağlar. 
  • GIB’e e-arşiv faturalarıyla ilgili periyodik raporun iletimini gerçekleştirir. 
  • Mühürleme işlemini gerçekleştirerek verinin bütünlüğünü ve kaynağını garanti eder. 
  • Zaman damgası ile datanın değişmezliğini sağlar. 
  • Kullanıcılar faturaları ve GIB’e gönderilen raporları Oypa E-arşiv portal uygulaması üzerinden takip edebilirler. 
  • 7/24 kesintisiz iş sürekliliği sağlar. 
  • Felaketten kurtarma sistem altyapısı hizmeti verir. 
 
Bu hizmetler E-fatura sisteminde olduğu gibi ISO / IEC 27001:2005 Bilgi Güvenliği, ISO / IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, ISO / IEC 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve ITIL sertifikasyonları çerçevesinde
gerçekleştirilir.