Diğer Hizmetlerimiz

Altyapı Analiz ve Raporlama

Teknoloji ve Hizmet sağlayıcı bir firma olarak OYTEK, sadece müşteri ihtiyacına yönelik uygun ekipmanın belirlenip kurulması değil, ihtiyaçların belirlenmesi ve analiz aşamasından, kuruluma ve kurulum sonrası yönetim ve bakım desteğe kadar uzanan yaşatma ve geliştirme fazları dahil tüm konularda hizmet vermektedir.

Sistem/Envanter Tespiti

Kurumun sahip olduğu; IT altyapısına ilişkin komponentlerin (Sunucu, PC ve laptop, Kablolu ve kablosuz ağ ekipmanları, Güvenlik ekipmanları ve yazılımları, İşletim sistemi ve uygulama yazılımlarının vb gibi) belirlenir. Kullanılan yöntemler:
 • Yerinde keşif faaliyeti
 • Firmanın elinde bulunan envanter veritabanı,
 • Ekipman ve yazılım tarayıcı uygulamalardır.
   
Topolojik İnceleme

Sistemlerde kullanılan ürünlere ait;
 • Konumlandırıldıkları yerlerin topoljik olarak kontrolu
 • Konfigürasyonların incelenmesi
 • Kullanılan protokollerin incelenmesi
 • Eksik komponentlerin belirlenmesi

Raporlama

Mevcut altyapı ve iyileştirme süreci için:
 • Mevcut durum analizi/fizibilitesinin çıkartılması
 • Açık görülen alanların tespit ve paylaşımı
 • İyileştirme imkanlarının açıklanması raporlanması
 • Ürün konumlandırmalarındaki değişikliklerle kazançların paylaşımı
 • Eklenebilecek yeni fonksiyonların / ürünlerin önerilmesi