Diğer Hizmetlerimiz

Ürün / Hizmet Konumlandırma

Yoğun rekabet koşulları ve gelişen teknoloji ışığında ürün çeşitliliğindeki artışlar müşterilerin doğru ürün ve çözümleri tercih etmesinde yeni biz zorluk oluşturmaktadır. Bir işi yapabilecek birden fazla ürün gamı neredeyse tüm üreticilerin ürün ailelerinde mevcuttur. Bir de buna farklı farklı üreticilerin ürün ailelleri eklenince doğru ürünü, çözümü tercih edebilmek ciddi bir zorluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca ürün ve çözüm seçimlerinde yeni yaklaşımlar da hayatımıza girmiş durumda. Eskiden sadece ürün özelliklerine ve fiyatına göre seçim yapak yeterli kabul edilirken bugün;
 
  • Toplam sahip olma maliyeti
  • Yatırım geridönüşü
  • Düşük enerji tüketimi ve enerji verimliliği
  • Çevreye uyumluluk sertifikasyonları

gibi faktörler gözönünde bulundurulmaktadır.

Tüm bu çeşitlilik ve faktörler içerisinde eskiden de önemli olan güvenilirlik daha da önem kazanmış ve kataloglardaki bilgiden öte bir bilgi ve tecrübeye sahip İş Ortağı ile ile çalışmak ve seçim yapmak ciddi bir avantaj olarak görülmektedir. OYTEK, konularında uzman ekibiyle siz müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek en uygun ürünü, çözümü, hizmeti sunma konusunda ciddi bir tecrübeye sahiptir. Bu tecrübemizle, yaptığınız işe değer katmak, sizi rekabette öne çıkartmak isteriz. Çalışmalarımız;
  • Mevcut bilişim altyapısının incelenmesi,
  • Yeni hedeflenen yapının tasarlanması
  • Olası alternatiflerin belirlenmesi ve seçimi için öneriler
  • Mevcut ve yeni yapı uyumlulukları
  • Uzman ekiple hızlı ve kesintisiz ya da en az kesinti ile kurulum ve uyarlama planlaması ve gerçekleştirilmesi

başlıkları altından özetlenebilir.